De Landelijke Vereniging van Vakcolleges heeft een nieuwe website. Het adres is hetvakcollege.nl.